Saturday, 24/03/2018 - 09:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
Tin tức - Sự kiện
Văn bản mới
Số: 
Tên: (KHthuchiẹnCT18)
Số: 
Tên: (HDhoatdongchuyenmonMamnon)
Số: 
Tên: (KHthoigian17-18_THCS)
Số: 
Tên: (KHthoigian17-18_Mamnon)
Số: 
Tên: (HDhiemvu_MN)
Số: 
Tên: (KHchuongtringcongtac_THCS)
Số: 
Tên: (KHcongtac-Mamnon)
Số: 
Tên: (Chương trình công tác giáo dục Tiểu học, năm học 2017-2018)
Số: 
Tên: (KHchuongtringcongtac_TH)
Số: 
Tên: (HDhiemvu_TH)
Số: 
Tên: (V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết)
Số: 
Tên: (GiaoducATGTdaunam)
Số: 
Tên: (Phongchongsotxuathuyet17)
Số: 
Tên: (HDthuchihocphivakhac17-18)
Số: 
Tên: (Thongnhatkhaigiang17-18)
Số: 61/2006/NĐ-CP
Tên: (Văn bản hợp nhất Nghị định số 61/2006/NĐ-CP)
Số: 5453/BGDĐT-VP
Tên: (Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục)
Bản đồ
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 705
Hôm qua : 1.536
Tháng 03 : 11.182
Tháng trước : 11.119
Năm trước : 3.427
Tổng số : 37.134

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên