Saturday, 21/07/2018 - 13:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
14/11/2014
Ngày hiệu lực:
14/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/12/2014
Ngày hiệu lực:
23/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/12/2014
Ngày hiệu lực:
23/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực