Saturday, 21/07/2018 - 13:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/05/2014
Ngày hiệu lực:
05/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/08/2014
Ngày hiệu lực:
08/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/08/2014
Ngày hiệu lực:
12/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
28/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực