Thursday, 23/09/2021 - 19:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
 • Nguyễn Quang Nghiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Kế Sách
  • Học hàm, học vị:
   Cao cấp
  • Điện thoại:
   02993.877552
  • Email:
   tp.pgdkesach@soctrang.edu.vn       
 • Lê Thị Kim Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Phụ Trách Giáo Dục Tiểu Học
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm
  • Điện thoại:
   02993.876302
  • Email:
   kimmaiptp@pgdkesach.edu.vn
 • Lâm Hữu Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Giáo Dục THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm
  • Điện thoại:
   02993.877552
  • Email:
   huutamptp@pgdkesach.edu.vn
 • Hồ Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng phụ trách Giáo Dục Mầm Non
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm
  • Điện thoại:
   02993.876302
  • Email:
   nghiepvumn@pgdkesach.edu.vn