Thứ sáu, 28/01/2022 - 23:47|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
 • Lê Thị Kim Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Giáo dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm
  • Điện thoại:
   02993.876302
  • Email:
   kimmaiptp@pgdkesach.edu.vn
 • Hồ Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng phụ trách Giáo Dục Mầm Non
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm
  • Điện thoại:
   02993.876302
  • Email:
   nghiepvumn@pgdkesach.edu.vn