• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
 • Tăng Thị Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán Phòng Giáo Dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   thanhhong@pgdkesach.edu.vn
 • Trần Vũ Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Chức Cán Bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   tochuc@pgdkesach.edu.vn