• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
 • Võ Thị Hồng Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư, chế độ chính sách viên chức
  • Điện thoại:
   0984598252
  • Email:
   hanhchanh@pgdkesach.edu.vn
 • Tăng Thị Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0984599897
  • Email:
   thanhhong@pgdkesach.edu.vn
 • Trần Vũ Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Chức Cán Bộ, Thi đua khen thưởng
  • Điện thoại:
   0984600409
  • Email:
   tochuc@pgdkesach.edu.vn