Thứ năm, 28/10/2021 - 02:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
Thông tin chi tiết:
Kha Nam
Họ và tên Kha Nam
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ Tịch Công Đoàn Ngành GD
Học hàm, học vị Cao Đẳng Sư Phạm
Email congdoan@pgdkesach.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

  - Năm sinh: 20/11/1958

  - Trình độ: CĐSP

  - Phụ trách: Chủ tịch Công đoàn ngành GD          

  - Email: congdoan@pgdkesach.edu.vn