Thursday, 28/10/2021 - 03:17|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
Thông tin chi tiết:
Khưu Quân Bửu
Họ và tên Khưu Quân Bửu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Theo dõi kinh phí sự nghiệp của các đơn vị
Học hàm, học vị Đại Học Sư Phạm
Email khuuquanbuu@pgdkesach.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

  - Năm sinh: 1973

  - Trình độ: ĐHSP

  - Phụ trách: theo dõi kinh phí sự nghiệp các đơn vị

    trực thuộc, học phí, chế độ chính sách GV,HS

  - Email:khuuquanbuu@pgdkesach.edu.vn