Friday, 27/05/2022 - 03:05|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
Thông tin chi tiết:
Trần Vũ Phong
Tổ Chức Cán Bộ Trần Vũ Phong
Ngày tháng năm sinh 02/02/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Email tochuc@pgdkesach.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

  - Trình độ: Đại học

  - Phụ trách: Tổ chức cán bộ

  - Email: tochuc@pgdkesach.edu.vn