Thứ sáu, 28/01/2022 - 22:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
 • Châu Thanh Lê 
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sự Phạm
  • Email:
   thanhle@pgdkesach.edu.vn
 • Lý Xinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Dục Dân Tộc
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Email:
   giaoducdt@pgdkesach.edu.vn
 • Quách Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp Vụ Mầm Non
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Email:
   nghiepvumn@pgdkesach.edu.vn
 • Lê Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp Vụ THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm
  • Email:
   nghiepvuthcs@pgdkesach.edu.vn