Friday, 21/06/2019 - 07:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
Thông tin chi tiết:
Quách Tuyết Mai
Nghiệp Vụ Mầm Non Quách Tuyết Mai
Ngày tháng năm sinh 22/09/1959
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHSP
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email nghiepvumn@pgdkesach.edu.vn
Mạng xã hội

  - Trình độ: ĐHSP

  - Phụ trách: Nghiệp vụ mầm non

  - Email: nghiepvumn@pgdkesach.edu.vn