Huyện Kế Sách nằm ở vùng hạ lưu sông Hậu, cách Thành phố Sóc Trăng 20 km. Tuyến Nam Sông Hậu dài 151 km, đoạn đi qua huyện Kế Sách dài 23,7 km. Phía Đông và Đông Bắc của huyện giáp tỉnh Trà Vinh ( qua Sông Hậu ); phía Nam giáp huyện Châu Thành, Mỹ Tú và huyện Long Phú; phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang. Huyện có diện tích tự nhiên 35,282 ha, 13 đơn vị hành chính với 02 thị trấn và 11 xã với 86 ấp. Dân số 148.398 người, trong đó dân tộc kinh 132.220 người, Hoa 734 người, Khmer 15.403, khác 41 người (theo thống kê năm 2020).

     Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2011-2020 ổn định từ 9,92% - 10,95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,11% năm 2011 còn 1,8% năm 2020. Các chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể và các địa phương quan tâm thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học năm 1997; chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2004; chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2008.

     Năm 2022, trên địa bàn huyện có 61 trường, trong đó Mầm non - Mẫu giáo 18 trường (02 trường ngoài công lập), Tiểu học 25 trường, Trung học cơ sở 10 trường, Tiểu học và Trung học cơ sở 4 trường, Trung học phổ thông 4 trường. So với năm 2010 huyện đã giảm 14 trường công lập do sắp xếp lại mạng lưới trường lớp. Hiện có 24/59 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 40,68%.  

      Trong những năm tới toàn ngành giáo dục quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kế Sách lần thứ XII đề ra.