Friday, 27/05/2022 - 03:35|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử

BIẾU MẪU, ĐƠN XIN... LƯU HÀNH NỘI BỘ

Cơ quan ban hành PGD
Số hồ sơ 06
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện <p>1.Lý lịch 2a</p><p>2.Hợp đồng làm xác định thời han  <a href="/upload/24988/fck/files/HOP%20DONG%20LAM%20VIEC%20CO%20THOI%20HAN_528%20(1).doc">File</a></p><p>3.Hợp đồng không xác định thời hạn <a href="/upload/24988/fck/files/HOP%20DONG%20LAM%20VIEC%20KHONG%20THOI%20HAN_529.doc">File download</a></p><p>4.Bản tự nhận xét của giáo viên tập sự</p><p>5.Danh sách đề nghị bổ nhiệm ngạch ( khi GV hết tập sự )</p><p>6.Đơn xin chuyển ngạch, chuyển loại</p><p>7.Xác nhận thành tích giáo viên ( để giới thiệu kết nạp Đảng viên )</p><p>8.Giấy thôi trả lương  <a href="/upload/24988/fck/files/Giay%20thoi%20tra%20luong_478.doc">File download</a></p><p>9.Đơn xin dạy thêm</p><p>10.21. Lý lịch 2c   <a href="/upload/24988/fck/files/LY%20LICH%202C_72.doc">File download</a></p>
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, Tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Lệ phí
STT Mô tả Mức phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 02/10/2017
Ngày hết hiệu lực 02/10/2017
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC
Danh sách TTHC liên quan
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành