Wednesday, 21/10/2020 - 17:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH

BIẾU MẪU, ĐƠN XIN... LƯU HÀNH NỘI BỘ

Cơ quan ban hành PGD
Số hồ sơ 06
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

1.Lý lịch 2a

2.Hợp đồng làm xác định thời han  File

3.Hợp đồng không xác định thời hạn File download

4.Bản tự nhận xét của giáo viên tập sự

5.Danh sách đề nghị bổ nhiệm ngạch ( khi GV hết tập sự )

6.Đơn xin chuyển ngạch, chuyển loại

7.Xác nhận thành tích giáo viên ( để giới thiệu kết nạp Đảng viên )

8.Giấy thôi trả lương  File download

9.Đơn xin dạy thêm

10.21. Lý lịch 2c   File download

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật Chưa cập nhật
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 02/10/2017
Ngày hết hiệu lực 02/10/2017
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi