Thứ tư, 21/10/2020 - 17:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH

Lưu trữ hồ sơ viên chức:

Cơ quan ban hành Phòng
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

Việc lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức rất quan trọng ở mỗi cơ quan, đơn vị. Lưu trữ tốt sẽ giúp theo dõi, đánh giá quá trình công tác cán bộ, cũng như giải quyết các chế độ chính sách về sau. Hiện nay việc thực hiện lưu trữ hồ sơ Cán bộ - CC được thực hiện theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội Vụ, Hồ sơ có 3 bìa kẹp kèm theo các biểu mẫu ( có phát hành tại Phòng GD và ĐT). Trường có trách nhiệm đôn đốc cá nhân phải đảm bảo cơ bản đủ hồ sơ sau:

        - Lý lịch 2a, hoặc 2c. tải mẫu) 

       - Bản photo công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ ( trong đó phải có bằng TN12, bằng chuyên môn)

       - Các quyết định: Quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, tất cả quyết định lương, khen thưởng, kỷ luật ( nếu có) . . 

       - Hợp đồng làm việc lần đầu, hợp đồng làm việc

       - Quyết định phân công của Hiệu trưởng hàng năm

       - Sổ BHXH       

       - Phiếu đánh giá công chức hàng năm

      - và các loại giấy tờ liên quan khác.

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật Chưa cập nhật
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 02/10/2017
Ngày hết hiệu lực 02/10/2017
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi