Thứ tư, 21/10/2020 - 16:34|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH

THỦ TỤC KHI TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN MỚI ĐẾN

Cơ quan ban hành Phòng
Số hồ sơ 02
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện

A. Đối với giáo viên, nhân viên xét tuyển mới:

- Khi giáo viên, nhân viên mới tuyển dụng trình giấy giới thiệu hoặc quyết định phân công của cấp thẩm quyền, trường thực hiện các bước sau:

+ Ký hợp đồng làm việc lần đầu (theo mẫu) . Thời hạn hợp đồng lần đầu: viên chức loại A0, A1: 12 tháng; viên chức loại B: 6 tháng; viên chức loại C: 3 tháng ( nộp 1 bản hợp đồng làm việc lần đầu về Phòng GD để lưu)

+ Ra quyết định phân công người hướng dẫn tập sự ( hướng dẫn thử việc ) (người hướng dẫn phải cùng ngạch hoặc ở ngạch trên có năng lực và kinh nghiệm về nghiệp vụ hướng dẫn người thử việc. Mỗi viên chức cùng ngạch chỉ hướng dẫn mỗi lần một người thử việc..)

+ Ra Quyết định phân công công tác cho GV-NV mới.

+ Lưu trữ hồ sơ cá nhân theo quy định

- Khi GV-NV hết hạn hợp đồng làm việc lần đầu, tiến hành làm hồ sơ hết tập sự gởi về Phòng GD và ĐT, có 02 trường hợp:

a. Đề nghị  bổ nhiệm ngạch viên chức ( khi hoàn thành nhiệm vụ thử việc) gồm:

            -Bản tự đánh giá kết quả giảng dạy – công tác trong thời gian thử việc ( theo mẫu );

            - Bản nhận xét kết quả thử việc của giáo viên hướng dẫn đối với giáo viên thử việc (    theo mẫu);

- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị và tổng hợp danh sách viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức (theo mẫu);

- Hợp đồng làm việc ( theo mẫu)   ;

            -  Bản sao Quyết định tuyển dụng viên chức; các văn bằng; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có công chứng).

            - Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên không quá 6 tháng.

 b. Đề nghị Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc:

       1. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc trong các trường hợp sau:

a. Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc;

b. Người thử việc bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

        2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định bằng văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại khoản 1, mục này.

        3. Người thử việc bị chấm dứt hợp đồng làm việc thì được đơn vị sự nghiệp sử dụng viên chức trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu, xe về nơi thường trú.

            Trường hợp này vẫn làm bộ hồ sơ giống như phần a, nhưng người hướng dẫn thử việc phải nhận xét khách quan về người thử việc, báo cáo kết luận bằng văn bản cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng trên xem xét kết luận của người hướng dẫn thử việc, và các căn cứ khác về đánh giá cán bộ, giáo viên, sẽ làm tờ trình gởi về phòng Giáo dục và Đào tạo, ghi rõ các sai phạm, và đề nghị cũng ghi rõ: chấm dứt hợp đồng làm việc, không bổ nhiệm ngạch với cán bộ, giáo viên đó.

 CÁC CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN:

 

 

Luật viên chức

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

 Đối với giáo viên, nhân viên thuyên chuyển đến:

Khi tiếp nhận GV – NV thuyên chuyển đến phải có:

- Quyết định điều động của cơ quan thẩm quyền

- Giấy thôi trả lương của đơn vị cũ

- Giáo viên đến phải có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo qui định, trường giữ lại 01 bộ để lưu

- Ký hợp đồng làm việc

- Ra quyết định  phân công chuyên môn.

- Tiến hành làm các thủ tục lương ( dựa trên giấy thôi trả lương đơn vị cũ, công việc được giao,…)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật Chưa cập nhật
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 02/10/2017
Ngày hết hiệu lực 02/10/2017
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi